Hvem | Lars Christensen

Mit navn er Lars Christensen.

Jeg er uddannet fysioterapeut og har mange års erfaring med rådgivning i hjælpemiddelbrancen og har i de seneste 10 år været ansat i Permobil.

Mine tidligere ansættelser i kommunalt regi giver mig et godt kendskab til kommunernes lovgivningsmæssige rammer, arbejdsgange og behov.

Jeg tilbyder blandt andet rådgivning/sparring i kørestolssager, tilpasning af kørestole og løsning af siddestillingsopgaver, hvor jeg bruger min faglighed til at gennemføre løsninger, der fungerer for borgeren.

Min erfaring siger mig, at de bedste løsninger findes i et involverende, ligeværdigt og grundigt samarbejde – der kendetegnes af et stærkt fagligt fokus på borgerens ressourcer og behov.  

Målet er at skabe livskvalitet og sætte borgeren i stand til at leve et så selvstændigt og uafhængigt liv som muligt.

Mine kunder er især kommuner, hjælpemidddelafdelinger, sygehuse, rehabiliterings-, pleje- og genoptræningscentre, hjælpemiddelfirmaer og private borgere

Referencer

LC Mobility

Lars Christensen

Riegelsvej 18

7000 Fredericia

Mobiltelefon 61 78 60 60

lars@lcmobility.dk

CVR: 39242087